Vízkvóta-kereskedelemKvótakereskedelem
 
A vízzel kapcsolatos kvótakereskedelem (water trading) ötlete alapvetően a vízhiányos Ausztráliából ered, és a 90-es évek közepére nyúlik vissza. A szén-dioxid kvótakereskedelemhez (emmission trading) hasonló kereskedelmi metodika a víz kvótakereskedelme is, országonként eltérő szabályozással. Napjainkban dollár milliárdokat érő édesvíz cserél gazdát államok vagy városok között nemcsak Ausztráliában, de az Egyesült Államokban, Kanadában, a Dél-Afrikai Köztársaságban, Chilében, Kínában vagy Szingapúr és Malajzia között. Európában egyedül Nagy-Britanniában létezik szabályozott édesvíz kvótakereskedelem, ott 2001-óta engedélyezett ez a tevékenység. A britek az igényeknek megfelelően rugalmasan alakítják a tevékenység jogszabályi hátterét, és a víz allokációjánál figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat is.
 
Az édesvíz esetében a kvótakereskedelem valójában a vízkivételi jogok kereskedelme, vagyis a rendelkezésre álló éves kvóta értékesítése. Manapság ezeket az ügyleteket közvetítő cégek bevonásával, vízbrókerek segítségével kötik. Az üzlet célja pedig az, hogy a vízben bővelkedő partnerek segítsék a vízhiány sújtotta településeket az üres tározók feltöltésével, a lakosság ellátásával. A víz tehát nem feltétlenül palackozott termékként, hanem – az olajhoz vagy a gázhoz hasonlóan - nyersanyagként cserél gazdát eladó és vevő között, városok és államok között.
 
Az édesvíz kvótakereskedelme az ezredfordulóval vált egyre népszerűbbé a legszárazabb országokban, és prognosztizálhatóan éveken belül az édesvíz országhatárokon átívelő, globális kvótakereskedelme is megkezdődhet. Az Európai Unióban szintén a fokozódó szárazság, az édesvíz árának folyamatos emelkedése, a vízhez való hozzáférés problémái, a készletek szűkössége, és a környezetszennyezés okozta vízminőség romlása okoz fejtörést a szakembereknek. Egyre hangsúlyos szerepet kap a vízvisszatartás szükségessége, de a vízről való gondolkodás összeurópai jogalkotói szinten is megkezdődött a Víz Keretirányelv és a Duna Stratégia megalkotásával.
 

Magyarországon a készletek jóval meghaladják a szükségleteket, így az édesvíz kvótakereskedelmére elemzők szerint akár hosszú távú ágazati stratégia is alapozható. Oroszországban és Brazíliában, a világ két legnagyobb édesvíz nagyhatalmában már évek óta dolgoznak a készletek értékesítésének stratégiáján. Osztatlan a szakemberek véleménye abban, hogy az édesvíz hiánya miatt a víz kvótakereskedelme hamarosan nagyobb üzletté válik, mint az olaj vagy a gázkereskedelem. Az olaj és gázkitermelés egyébként is hatalmas mennyiségű vízkészleteket emészt fel, így jelenlegi formájában nem fenntartható. Ázsiában vagy Afrikában már számos ország importálja a vizet, és a vízkészletek birtoklása komoly politikai feszültségek forrása.

 

Nem véletlen, hogy a FuturAuqa Nyrt. üzletpolitikájában is kiemelt szerepet kap a vagyonkezelés, az újabb vízbázisok feltérképezése, a vízkvóták hasznosítási jogának megszerzése.

 

Miért nyersanyagban gondolkozzak?

 
Az elmúlt egy évtizedben, de különösen az elmúlt egy-két évben hatalmasat nőtt a nyersanyagok (commodities) iránti kereslet a tőkepiacokon. A nyersanyag befektetés egyrészt a portfoliók kockázatmegosztásának legjobb eszköze, másrészt a fogytán lévő nyersanyagok iránti kereslet lankadatlan emelkedése védelem az inflációval szemben. Ennél is fontosabb ugyanakkor, hogy a nyersanyag papírok kézzelfogható, dologi értéket is kínálnak a befektetők számára. Az energiahordozók (olaj, gáz), nemesfémek (arany, ezüst, réz, alumínium, cink) és mezőgazdasági termékek, élelmiszerek (édesvíz) iránti kereslet drasztikusan nő a feltörekvő piacokon (Kína, India, Brazília, Afrika). Ez a tendencia a nyersanyagárak további emelkedését vetíti előre, különösen akkor, amikor mindez nemcsak növekvő népességszámmal, hanem konjunkturális, gazdasági fejlődéssel, a jólét növekedésével is párosul. A világ legnagyobb nyersanyag felhasználója Kína, ahol az elmúlt tíz évben nemcsak a fémek, de az ivóvíz iránt is többszörösére nőtt a kereslet. A nyersanyagárak a globális pénzügyi válság idején tanúsított erőteljes növekedése jól jelzi, hogy mennyire megbízhatóak a nyersanyagok fundamentális trendjei.   
 
Miért éppen a víz, és a FuturAqua?
 

A nyersanyagok (különösen az ivóvíz) nehezen hozzáférhető és kitermelhető, alig reprodukálható értékek. Száz csepp vízből csupán három csepp fogyasztható édesvíz, de az emberiség számára csak egyetlen csepp hozzáférhető, a többi olvadó gleccserekbe van zárva. A nyersanyag befektetésekkel szemben korábban egyetlen ésszerű ellenérvet hangoztattak a tanácsadók, jelesül azt, hogy a nyersanyagok önmagukban csak minimális hasznot termelnek, és nem kamatoznak, mint a kötvények. Nyersanyagokat tehát jobbára kiegészítő befektetésnek javasoltak az elemzők, mert védelmet nyújt az inflációval szemben, és megosztja a kockázatot. Eddig a tőkepiacon alapvetően kétféle nyersanyag befektetési forma létezett: a közvetlen (áruvásárlás) és a közvetett (nyersanyag papírok vásárlása).

 

A FuturAqua Nyrt. olyan egyedülálló üzleti-befektetési modellt hozott létre, amelyik ezt a kettőt a lehető legoptimálisabb módon ötvözi, vagyis a befektető nem kényszerül a kettő közötti választásra. A FuturAuqa Nyrt. részvényei ugyanis nemcsak perspektivikus instrumentumok, amelyek lekövetik a nyersanyagárak várható további szárnyalását, de közvetlen nyersanyag befektetések is, vagyis árunak minősülnek. A Társaság részvényesei minden egyes részvény után egy liter prémium minőségű ásványvíz birtokosaivá válnak. Ezt a nyersanyagot átvehetik, vagy megőrzésre a társaságra bízhatják. Olyan ez, mint egy minden évben beváltható vízkvóta jegy. Egy FuturAqua részvényesnek nem kell aggódnia a globális vízhiány vagy az élelmiszerválság vízre gyakorolt hatása miatt, a társaság részvényeseinek ugyanis biztosítva van a legjobb minőségű édesvízhez való hozzáférés joga, a Társaság által megjelölt hivatalos átvételi időpontokban.

 

Kiknek érdemes?

 
A FuturAqua részvények megvásárlása, és a Társaság vagyonkezelésében lévő vízkvóták megszerzése nemcsak kisbefektetőknek, de intézményi vagy akár önkormányzati szereplőknek is alternatívát jelenthet ivóvízproblémáik megoldására. Kitűnő minőségű ivóvízre ugyanis nemcsak a háztartásoknak van szüksége a hétköznapokban, de a vezetékes vízellátást biztosító önkormányzati vízközmű társaságoknak is. Csaknem ötszáz magyar településen jelent megoldhatatlan problémát az egészséges vezetékes ivóvíz biztosítása, mert az Európai Uniós határértékek folyamatosan szigorodnak. Az ilyen települések és vízszolgáltatóik - részvényvásárlás útján - jelentős mennyiségű, megbízható minőségű ivóvizet köthetnek le úgy, hogy annak literjét egyetlen egyszer, a részvény vásárlásakor kell megfizetni. A részvények után ugyanis minden évben átvehető, elvihető a biztonságos ivóvíz, természetes ásványvíz. Részvényeseink minden, a részvények után járó vízmennyiségen felüli vízigényét kedvezményes konstrukciókkal szeretnénk kiszolgálni, vagyis a FuturAqua Nyrt. tulajdonosai jelentős kedvezményekkel kapják a vízkvótát akkor is, ha az alapszabályban maximálisan meghatározott éves részvényenkénti vízvételi mennyiségnél (10.000 liter/részvényes, ettől eltérő mennyiségről a Társaság Igazgatósága határozhat) nagyságrendekkel több ásványvizet kívánnak megvásárolni.