Vízbázis-védelemVízbázis-védelem a FuturAqua Nyrt. vízkútjainál

 

A FuturAqua Nyrt. tulajdonában álló Olup Aqua Kft. Alap B-37, B-38 vízkútjainak hidrogeológiai védőidom-kijelölési ügye 2009 decemberében indult, az eljárás sikeres lefolytatásához a társaság minden kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, amelynek eredményeként 2011. augusztus 19-én a Társaság kézhez vette az illetékes hatóság vízbázis védelemről (hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelöléséről) szóló határozatát. A felszín alatti vízbázisok védőidomának, védőterületének meghatározására vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII.18) sz. Korm. rendelet tartalmazza.

A végső határozat csak a B-37-es kút vonatkozásában jelöl ki külső védőidomot (a módosított kérelem szerint), amelynek rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet. A  hidrogeológiai „A” védőidom a kutat körbevevő, 350 m sugarú kör  alakú terület. Alsó síkja -26 mBf (78 m), felső síkja + 41 mBf (63 m) szinten határozható meg. A hidrogeológiai „B” védőidom a kutat körbevevő, 1100 m sugarú kör alakú terület. Alsó síkja -26mBf (78 m), felső síkja + 41 mBf (63 m) szinten határozható meg. A védett vízbázis területén építési tiltások és korlátozások is bevezetésre kerülnek, ezek érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén a helyi önkormányzat fog gondoskodni.

A védett vízbázis területén lévő vízi létesítmények üzemeltetőjét, az Olup Aqua Kft-t jogok és kötelezettségek egyaránt terhelik. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni kell a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a B-38 kataszteri számú kút mintázását kell elvégezni a következők szerint:

- Félévenként: vízszintmérés, pH, fajlagos vezetőképesség, NH4, NO3, NO2, KOIps, Cl, bakteriológiai vizsgálat

-   Évente: Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, összes keménység, lúgosság

-  6 évente: trícium vizsgálat, oldott oxigén, PO4, anionaktív detergens, halogén tartalmú szerves vegyületek (AOX), BTEX, illékony klórozott szénhidrogének (VOCI), TPH (C5-C40), As, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al, Fenol, összes cianid, poliklórozott bifenilek (PCB), halogénezett szénhidrogének (HS), szerves mikroszennyezők (SM).

A fentiek alapján jól látható, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is.

A védendő víztermelés (méretezési vízhozam) 302 m3/nap mértékben jelöli meg a hatóság, amely rendkívül nagy, éves szinten akár 90 millió literes víztermelést tesz lehetővé a FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. számára.

Az ásványvíz-bázis védelmét a fentiek mellett külső és belső védőterületek teszik teljessé. A hatások számítása és a védőterületek méretezése az elérési idő alapján, állandó (permanens) vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva a hidrodinamikai modellezéssel történt.