Olup Aqua Kft.Az Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában áll.

Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Olup Aqua Kft.
Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em.
A cég fióktelepe(i): HU-7011 Alap, Dózsa György út 81-83.
Cégbejegyzésének helye, időpontja: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Pécs, 2009. február 11.
Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2011. január 30.
Cégjegyzékszáma: 02-09-073755
Tevékenységének időtartama: határozatlan
Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság
Irányadó jog: magyar jog
Jegyzett tőkéje: 500.000 Ft (Ötszázezer forint)
A cég statisztikai számjele: 14654327-1107-113-02.
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat.
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
A képviseletre jogosul(tak) adatai: dr. Fodor István ügyvezető (a képviselet módja: önálló)
Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása
Üzleti éve: a naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye: Cégközlöny
 
A Társaság által végzett ásványvíz-termelési tevékenység kizárólag hatósági engedélyek birtokában folytatható. A hatósági engedélyek a teljesség igénye nélkül a következők:
Vízjogi létesítési engedély a vízkutak létesítésére: a 21666/1999. és a 27360/2007. számú vízjogi létesítési engedélyek kerültek kiadásra az Olup Aqua Kft. részére
Vízjogi üzemeltetési engedély: alapján a B-37 és B-38 számú kutakra az Olup Aqua Kft. közös vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, hogy a saját célú vízi létesítményeket üzemeltesse. A palackozó (csomagoló) üzem megépítéséig az engedély szünetel. Az engedély érvényes: 2013. augusztus 13-ig.
Vízkönyvi tervdokumentációk: együtt a 7/8661-18694 vízkönyvi szám alatt
Vízkészlet-gazdálkodás, vízkészletjárulék fizetés: a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 43/1999. KHVM rendelet rendelkezik a létesítési és szüneteltetési vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiség utáni vízkészletjárulék kötelezettség mértékének a megállapításáról. Az Olup Aqua Kft. a hatályban lévő jogszabályok értelmében ön-adózó, és jelenleg évente egy alkalommal nyilatkozik a tárgyévi tényleges vízlekötésről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról.
A kitermelt ásványvíz mérése: a kitermelt víz mérésére hiteles vízmennyiség mérőt szerel fel a társaság a 72/19996. (V. 22) Korm. rendelet alapján.
Vízzvizsgálatok: A B-37 és B-38-as kutak vizének éves vizsgálata: a gázvizsgálatot 5 évente kell elvégezni a 12/1999 (VIII. 29.) KHVM rendelet alapján
Védőidom-kijelölés: 33263/2009. ügyszámon indult, 68850/2011. iktatószámon kiadott határozat az Alap, B-37 kataszteri számú ásványvízkút hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelöléséről és kialakításáról (vízikönyvi szám: 7/8661-18694)