Termékeink1.5 literes ásványvizeink: FuturAqua Extra Dús

                                                                                                                                                               FuturAqua Enyhe

                                                                                                                                                               FuturAqua Csendes

                                                                                                                                                               FuturAqua Lime

                                                                                                                                                               FuturAqua Alma

 

 

0.5 literes termékeink: FuturAqua Extra Dús

                                                                                                                                                             FuturAqua Enyhe

                                                                                                                                                             FuturAqua Csendes

                                                                                                                                                             FuturAqua Lime

                                                                                                                                                             FuturAqua Alma

 

                   Almdudler termékcsalád

 

Olup törzskönyv letölthető innen

 

Vízeink minőségéről:

 

A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. vizei mérsékelt ásványianyag-tartalmú, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű kemény vizek, összes oldott ásványianyag tartalmuk literenként 690 illetve 700 mg. PH értékük az emberi test és vérünk PH értékével azonos, 7,4 illetve enyhén lúgos 7.6. Ásványvizünk kimagasló tulajdonságokkal rendelkezik:
 

 

• Magnéziumtartalma: a teljes oldott ásványianyag-tartalomhoz viszonyítva magas, 49,5 mg, illetve 50 mg-t tartalmaz literenként. A magnézium a csontok és a fogzománc formálódásában játszik meghatározó szerepet, de segít átalakítani a szénhidrátokat, fehérjéket, zsírokat is energiává. Fontos szerepe, hogy segíti az idegműködést, izom-összehúzódást, a relaxációt és a szívritmust. Segíti a homocisztein szint csökkenését, ami hatékonyan csökkenti a stroke kockázatát, a szívbetegségek, a rák, a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór és számos degeneratív betegség kialakulását.
 

 

• Kalcium: literenként 72 mg és 61mg. A kalcium testünk fontos alkotója, az erős csontok és fogak záloga. Segít megelőzni a csontritkulást és csonttöréseket, további előnyeként elmondható a vérnyomáscsökkentés, izomgörcs megelőzés, esetleges testzsír csökkentés is. A kalcium szerepet játszik a véralvadásban és csökkenti az allergiás reakciók során tapasztalható tüneteket.
 

• Ásványvizeink Nátrium-tartalma tartalma alacsony, literenként 27, illetve 29 mg Na-t tartalmaznak – a vizet szívbetegek, kisgyermekek is fogyaszthatják!
 

• A vízminőség-vizsgálat alapján elmondhatjuk, hogy felszíni szennyezésre utaló komponens nincs a vízben. Nitrit és nitrát: NH4, NO3, NO2 és peszticidek nyomokban sem mutathatók ki.

 

Vízbázisunkról:

 

Vízbázisunk Fejér megyében, a Sárbogárdi Kistérséghez tartozó Alapon található. Ez a terület a Dunántúli pannóniai hátság földtani tájegysége. A vízbázis  a Dunántúl a kréta időszak végére teljes egészében szárazulattá vált, majd - a nagyszerkezetnek megfelelően - egymástól eltérő mélységű medencékre tagolódott. A somogyi medencerészt a neogénben, a miocén elején borította el a Pannon tenger. Az általában 500 méter fekmélységű neogén üledéksor a Sió felé közeledve 300 méterre emelkedik. A néhány száz méter vastagságú felsőpannon rétegsor lényegesen eltér az Alföldön megszokott - az ezer métert is meghaladó vastagságú - felső pannon rétegekétől. 
 

A dunántúli felsőpannóniai süllyedés lényegesen kisebb mértékű volt mint az alföldi, így az üledékgyűjtőben finomabb szemcséjű porózus üledékek halmozódtak fel.
 

 

Vízeink védettsége:

 

Nemcsak a rétegek, illetve a teljes összlet vastagságában van eltérés, hanem a genetikából adódóan a szemcseszerkezetben (finomabb szemcseméret) és a településviszonyokban is. Mind a homokrétegek, mind pedig az agyagos összletek finomszemcséjűek. Felszíni szennyezésekkel szembeni védelem szempontjából a finom szemcseszerkezet kedvezőnek tekinthető, mivel az agyagrétegek szivárgási paraméterei is rosszak, így vízzáróbb jellegű. Mindkét ásványvízkút vizére vonatkozóan készült úgynevezett trícium-izotópos vizsgálat, amelynek eredménye megállapítja, hogy a vízadók nem tartalmaznak 40 évnél fiatalabb vizet. Ennek ismeretében kijelenthető, hogy a vízbázis védett vízadó rétegeket foglal magában.

 

Az ásványvízkút „érték-piramisa”

 

Ahhoz, hogy egy vízkút (ásványvízkút) értékét felt tudjuk mérni, szükséges áttekinteni azt, hogy mi szükséges egy kút üzemszerű, piacra történő termeléséhez. A kút élelmiszeripari, üzemszerű ásványvíz-termeltetéséhez számos hatósági eljárás, műszeres mérés, akkreditált mintavétel, szakértői tevékenység, mérnöki tervezés kell. A létesítés és a termelés minden fázisához jogszabályok kapcsolódnak, amelyek szigorú kitételeket támasztanak: a mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A vízkút értékének megállapításához összeállítunk egy piramist, amely jól szemlélteti a különböző érték-tényezők egymáshoz való viszonyát, azt, hogy bizonyos kutak csak kevés érték tényezővel rendelkeznek, más kutak pedig különlegesek, mert speciális tulajdonságukat hatóságok ismerik el, vizük végső soron védelem alatt áll.

A piramis alján szereplő értékkel sok százezer kút rendelkezik Magyarországon, hiszen minden kútnak van egy létesítési költsége, ami a tervezés, az ingatlan-előkészítés és a hatósági eljárás díjából, valamint a kút tényleges létesítési (fúrási) költségeiből áll. A létesítés és megvalósítás e fázisában még nem tudjuk, hogy a kút üzemszerűen termeltethető lesz-e, lesz-e megfelelő vízhozama, vize minősíthető-e, egyáltalán alkalmas-e emberi fogyasztásra.

Ahogy feljebb haladunk az értéket szemléltető piramisban, egyre kevesebb kút esetében láthatjuk a bemutatott értékeket. A vízhozam esetenként korlátozott, vagyis hiába ad jó vizet a kút, mégsem tudjuk ipari célokra használni.

Az élelmiszeripari vízfelhasználásra számos előírást találunk, a kutak többsége a vízminőség tekintetében problémás, ezért a piramis e szintjén már nem szerepel. Több vízkút nitrites, nitrátos, arzénes vizet ad, vagy más összetevője haladja meg a határértékeket, így emberi fogyasztásra nem alkalmas, de pl. öntözésre, vagy más célra még hasznosítható. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet ad támpontot arra vonatkozóan, hogy egy víz megfelel-e e követelményeknek.

Azoknál a kutaknál, ahol a termelés ivóvíz-ellátási célt szolgál, szükséges a vízbázis-védelem. Ez egyfelől hatósági tevékenységet takar, az illetékes természet- és környezetvédelmi hatóság előírásokat ad meg a kút üzemeltetőjének, másrészt a kút „gazdájára” is feladatokat telepít, hiszen az ő jól körülhatárolt érdeke, hogy a kút termelhető legyen. A kút üzemeltetője ezért időről dőre monitorozza, vizsgálja a vízbázist, felderíti és elhárítja a különböző szennyező tényezőket. A vízbázis-védelem tehát komplex folyamat, amelynek alapja a hidrogeológiai „A” és „B” védőidom, valamint külső és belső védőterületek kijelölése. Jogszabályi háttér elsősorban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.24.) Kormány rendelet.

A vízminőség bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy a kút vizét „megkoronázzák”, és ásvány- vagy gyógyvízzé minősítsék. Ez szintén egy hatósági eljárás, amely során az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főosztály a víz jogszabályoknak való megfelelése esetén kiadja a törzskönyvet, amellyel végső soron az egész Európai Unióban elismerik és ásvány- vagy gyógyvízzé minősítik a kút vizét. Erre ad iránymutatást a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól.

 

A legnagyobb értéket vitathatatlanul azok a kutak képviselik, amelyek a piramis minden szintjén bemutatott értékekkel rendelkeznek, valamennyi jogszabálynak megfelelnek és hatósági engedélyeik is megvannak. Így lesz teljes, értékes és komplett egy kút.

A piramis minden szintjén érték található, egy-egy szint eléréséhez a kút üzemeltetőjének komoly tőkebefektetésre is szüksége van.

 

 

-         Minősítés, törzskönyv: a víz minőségének megkoronázása – az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főosztály szigorú szempontok szerint adja ki a törzskönyvet, amellyel egy vizet ásványvízzé vagy gyógyvízzé minősítnek.

-          Vízbázis-védelem: az ivóvízbázisok tekintetében szükséges, hogy a vízbázis távlati dimenzióban is védett legyen.

-          Vízkvóta: az a kontingens, amelyet állami szakhatóság a kitermelésre vonatkozóan ad a kútra.

-          Vízminőség: számos kút esetében ez kritikus tényező, hiszen az összetevők határérték feletti szintje, nitrit- és nitrátszennyezés, arzén nagyon gyakran fordul elő talaj- és rétegvizeinkben. A sekély rétegek a földfelszínről beszivárgó szennyeződés, a mélyebb kutak a kiszámíthatatlanul magas ásványianyag-tartalom és baktériumok okoznak problémát. Kevés az igazán jó minőségű vízkút

-          Vízhozam: a kút egyik legnagyobb értéke a vízhozama, vagyis az, hogy mennyi vizet képes adni üzemszerűen

-          Általános kútérték: ezzel az értékkel gyakorlatilag minden kút rendelkezik, értéke a létesítési költségből levezethető.

 

A FuturAqua Nyrt. tulajdonában álló Olup Aqua Kft. két törzskönyvezett ásványvízkúttal rendelkezik. A társaság immár abban a szerencsés helyzetben van, hogy kútjai a vízérték „piramisa” szempontjából teljes értékűek, hiszen minden tényező adott, ami csak lehetséges.