WWW.VIZKVOTA.HUA FuturAqua Nyrt. elindította a víztőzsde előszobájának tekinthető vízkvóta jegyzési felületet a www.vizkvota.hu címen.